Η Ελλάδα καινοτομεί στον ευρωπαϊκό δρόμο της ενεργειακής διαχείρισης σε έξυπνα σπίτια και δίκτυα ενέργειας

January 13, 2020