Με πέντε φορείς η Ελλάδα στο ερευνητικό έργο Interconnect

January 14, 2020