Započet projekat digitalne integracije pametnih kuća i električnih mreža u Evropi

December 9, 2019