Πιλότοι

Ελλάδα

Υλοποίηση προηγμένων σεναρίων "ζήτησης- απόκρισης" σε οικιακά συστήματα

  • Αγγλικά
  • Ελληνικά
Τύπος
Μεγάλη οικιστική κοινότητα με έξυπνες συσκευές και ολοκληρωμένες λύσεις έξυπνων σπιτιών

Το ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού προγράμματος InterConnect θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές πόλεις: Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη. Προσδοκούμε να εντάξουμε οικιακούς καταναλωτές στο πιλοτικό πρόγραμμα, και να τους δώσουμε την ευκαιρία να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες που έχουν ως στόχο την ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα.

Στόχοι

  • Επίδειξη υπηρεσιών ευελιξίας από την πλευρά των καταναλωτών, μέσω της ενεργού συμμετοχής μεγάλων κοινοτήτων στις αγορές ενέργειας.
  • Επίδειξη σεναρίων διαχείρισης ενέργειας με τη βοήθεια τεχνολογιών IoT, ενεργειακής ευελιξίας αλλά και διαλειτουργικότητας τόσο παλαιών όσο και νέων έξυπνων συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές.
  • Επίδειξη σεναρίων  και υπηρεσιών αυτοματισμού οικιακής άνεσης με την ενσωμάτωση μη ενεργειακών αισθητήρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερίων, ανιχνευτών κίνησης, αισθητήρων για πόρτες και παράθυρα, καμερών, και άλλων).
  • Προβλέψεις και συστάσεις ενεργειακής ζήτησης (βελτιστοποιημένες αποφάσεις “ζήτησης-απόκρισης”, ενεργειακή πρόβλεψη, σύνθετη επεξεργασία γεγονότων, κλπ.).
  • Ενεργό συμμετοχή οικιακών καταναλωτών, μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και παροχής κινήτρων (μείωση ενεργειακού κόστους, αύξηση κοινωνικής ευθύνης, κλπ.), για την κατανόηση της ενεργειακής συμπεριφοράς τους και τη συνεχή αξιολόγηση της λύσης/εφαρμογής.
  • Επίδειξη πρακτικών σεναρίων που διασφαλίζουν το απόρρητο, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία των δεδομένων που προέρχονται από τους χώρους των χρηστών.


Τεχνολογίες & Υποδομές

Θα εγκαταστήσουμε την λύση μας σε 200 οικιακούς πελάτες της ΗΡΩΝ, εξοπλίζοντάς τους με έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ενέργειας. Θα μετατρέψουμε 70 νοικοκυριά σε έξυπνα σπίτια εξοπλίζοντάς τα με προηγμένες, ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις που προσφέρονται από την GRIDNET (50 νοικοκυριά) και την COSMOTE (20 νοικοκυριά), που περιλαμβάνουν IoT gateways, αισθητήρες και έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ενέργειας.

Συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα, θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε τις ακόλουθες τεχνολογίες:

Έξυπνο μετρητή ενέργειας:

Πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό και παρελθοντικό χρόνο (ιστορικά δεδομένα), ανά νοικοκυριό.

Λύσεις έξυπνου-σπιτιού:

Υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και οικιακής άνεσης με τεχνολογίες IoT, βασισμένες σε δύο συστήματα οικιακού αυτοματισμού ανοικτού κώδικα (OpenHAB, homeassistant).

Εφαρμογή για κινητά

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, που αναπτύχθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ ), με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στο πρόγραμμα. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ενεργειακή τους κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να διαχειρίζονται τις έξυπνες συσκευές τους από απόσταση.

Ανάλυση Δεδομένων

Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων από την WINGS για συστάσεις και προβλέψεις σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Υπηρεσίες Ευελιξίας Ενέργειας

Βελτιστοποιημένες αποφάσεις “ζήτησης-απόκρισης” ενέργειας από την Inetum.

Ελάτε μαζί μας

Θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο; Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.
Συμπληρώστε τη φόρμα

Θέλετε να κάνετε μια ερώτηση;

Θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο; Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.
Συμπληρώστε τη φόρμα

Μάθετε περισσότερα
Μάθετε περισσότερα για αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα
Ελλάδα