Ga terug naar Belgium

Gent

De bewoners van Nieuwe Dokken zullen allemaal gebruik maken van de energiediensten van DuCoop en op de hoogte worden gehouden van de energieprestaties van de site. Daarnaast krijgen de bewoners toegang tot hun eigen gegevens over elektriciteits-, warmte- en waterverbruik, zodat ze regelmatig hun eigen verbruik kunnen bijhouden.

  • Nederlands
  • Engels

Doelstellingen

De doelstellingen van dit proefproject zijn de volgende:

  • De bewoners energie (elektriciteit, warmte) en water (zuivering) diensten aanbieden.
  • Aanbieden van een visualisatieplatform voor gegevensmonitoring: gebruikers kunnen hun energie- en watergegevens lezen en er iets mee doen.
  • De activaportefeuille van DuCoop op één lijn brengen met behulp van een slim energiebeheersysteem, met inbegrip van opslag en beheer aan de vraagzijde.
  • Optimalisering van het verbruik van lokale hernieuwbare energie en afvalwarmte.
  • Leveren van netdiensten (flexibiliteit) aan DSO en TSO.
  • Meten van energiebewustzijn in een stedelijke energiegemeenschap.


Technologieën en infrastructuren

De Nieuwe Dokken is een stadswijk die bestaat uit een kleuterschool, sportinfrastructuur, een gebouw voor het stadsbestuur en meer dan 400 appartementen, aangevuld met een park. De volgende technologieën zullen worden geïnstalleerd:

Netwerk voor stadsverwarming

Dat verdeelt warmte afkomstig van verschillende bronnen, namelijk de afvalwarmte van een nabijgelegen bedrijf, de warmte van het afvalwater van de bewoners van het gebouw (teruggewonnen met de warmtepomp) en biogas, geproduceerd door de behandeling van het ter plaatse geproduceerde biologische afval.

Warmtepomp

Daarmee wordt de in het afvalwater beschikbare warmte overgedragen aan het stadsverwarmingsnet, en in de toekomst mogelijk gebruikt om het stadsverwarmingsnet met diezelfde warmte te “laden” wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn.

Oplaadinfrastructuur

De oplaadinfrastructuur in De Nieuwe Dokken bestaat uit 8 actieve oplaadpunten, 32 geïnstalleerde oplaadpunten en >32 geplande oplaadpunten voor toekomstige ontwikkelingsfasen.

PV panelen

De zonnepaneleninstallatie omvat momenteel 234 panelen en levert 76 kWp. In toekomstige bouwfasen zal dit worden uitgebreid met 200 kWp.

Batterij

De gebruikte batterij heeft een opslagcapaciteit van 240 kWh en zal dienen om overtollige zonne-energie op te slaan (meestal in de zomer) en op te laden wanneer de netprijzen laag zijn in vergelijking met de verwachte prijzen (meestal in de winter).

Platform voor energiebeheer

Om de verschillende technologieën efficiënt op elkaar af te stemmen, wordt in de loop van het InterConnect-project een energiebeheerplatform ontwikkeld. Het doel hierbij is de kosten voor DuCoop te minimaliseren door ofwel lokaal geproduceerde energie ofwel goedkope energie van het net als bron te gebruiken.

Sluit je bij ons aan

Wil je deelnemen aan dit project? Vul dan het formulier in.
Vul het formulier in

Wil je een vraag stellen?

Wilt u deelnemen aan dit project? Vul dan het formulier in.
Vul het formulier in

From the InterConnect Consortium:
Meer weten
Meer weten over deze pilot